Nguyễn Quang Khải
Boss : Dương Đức Anh
Nguyễn Quang Khải
Boss : Hà Phương Thảo