Info
- Đối với khách hàng mới , áp dụng giá 16k/kg cho tháng đầu tiên trải nghiệm dịch vụ

- Bắt đầu từ tháng thứ 2 , phí cân nặng tháng hiện tại sẽ dựa trên tổng số cân nặng đã vận chuyển ở tháng trước . Cụ thể :

- Dưới 300 kg / tháng : Phí cân nặng 25k / kg 

- Từ 300 kg đến 1500 kg / tháng : Phí cân nặng 22k / kg

- Từ 1500 kg / tháng trở lên : Phí cân nặng 20k /kg 

Lưu ý : Khách vip : 16 - 17k / kg