Info

Việc cọc tiền cho những đơn hàng giá trị là quy định của công ty 7799.vn . Mong quý khách tuân thủ thực hiện !

Nếu khách hàng nào có hành vi mua hàng xấu như : Đặt chơi , bùng hàng ,..... đặt xong không lấy . Sẽ bị 7799.vn báo xấu và bị từ chối phục vụ vĩnh viễn !

Xin cảm ơn !