Info
                         THỜI GIAN TRẢ HÀNG

Thời gian hoàn thành 1 đơn hàng phụ thuộc vào các yếu tố sau :

- Thứ 1 : Phụ thuộc phía người bán bên TQ họ giao hàng sớm hay muộn . Những đơn hàng quá 3 hôm không phát 7799 sẽ báo lại cho quý khách

- Thứ 2 : Vì TQ rất rộng nên vận chuyển nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào vị trí xa hay gần của nơi bán sản phẩm

- Thứ 3 : Phụ thuộc tình hình biên giới

Chính vì vậy công ty không thể khẳng định chắc chắn về thời gian trả hàng cho khách . Thời gian hàng về trung bình sẽ là 4 - 6 ngày

Đơn hàng chậm quá 15 ngày không về quý khách có thể hủy đơn